با توجه به تجمیع کنکورهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و برگزاری یک آزمون کتبی برای پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری 96 می توانند برای انتخاب رشته در دانشگاه آزاد به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه مراجعه کنند.داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند از امروز شنبه 9 اردیبهشت با پرداخت 150 هزار تومان هزینه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.دانشگاه آزاد اسلامی با وجود اعلام ظرفیت در دکتری 95 ، برای دکتری 96 هنوز ظرفیتی را مشخص نکرده است و این در حالی است که داوطلبان می توانند 40 کدرشته محل را انتخاب کنند.اعلام ظرفیت در دفترچه دکتری دانشگاه آزاد سال 95عدم اعلام ظرفیت در دفترچه دکتری دانشگاه آزاد سال 96بر اساس مندرجات دفترچه انتخاب رشته دکتری سال 96 دانشگاه آزاد انتخاب رشته و پذیرش دانشجو بر اساس کارنامه و نمره کل صورت می گیرد.نحوه انتخاب رشتهنتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صورت کارنامه و براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سهمیه و کد رشته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت کرده است توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.به منظور شرکت داوطلبان علاقمند به پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی کد شناسه انتخاب رشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتایج اولیه درج شده است و داوطلبان براساس این شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند.تبصره 1 : کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر 40 کد رشته/محل متناسب با کد مجموعه امتحانی خود اقدام کنند.تبصره 2 : داوطلبان لازم است کارت اعتباری انتخاب رشته به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (150 هزار تومان) را از طریق سامانه دانشگاه آزاد خریداری کنند با توجه به این که پس از خریداری کارت اعتباری ثبت نام امکان باز پس گیری آن وجود ندارد لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می شود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط انتخاب رشته نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام کنند.تبصره 3 : عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر و مطابق اطلاعیه های صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی بوده و پس از انقضای مهلت مقرر امکان انتخاب رشته و معرفی جهت مصاحبه در دانشگاه آزاد اسلامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.تبصره 4 : معرفی جهت مصاحبه منوط به کسب حدنصاب علمی لازم با توجه به رشته /محل های انتخابی داوطلبان در اولویت های 40 گانه و ظرفیت پذیرش رشته/محل های انتخابی خواهد بود.پذیرش نهایی داوطلبان :دانشگاه آزاد اسلامی پس از پایان مهلت مقرر برای انتخاب رشته نتایج داوطلبان حائز شرایط برای شرکت در مرحله ارزیابی تخصصی را با انتشار اطلاعیه ای اعلام خواهد کرد. داوطلبان لازم است با توجه به جدول زمانی اعلام شده از سوی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه با در دست داشتن مدارک لازم به منظور شرکت در ارزیابی تخصصی مراجعه کنند.پس از انجام مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی نتایج نهایی داوطلبان شرکت کننده در این مرحله توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.جهت ورود به دوره دکتری تخصصی معیارهای آزمون متمرکز ( 50 درصد) ، سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ( 20 درصد) و مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد) صورت می گیرد.انتخاب رشته اینترنتی :داوطلبان مجاز به انتخاب رشته لازم است پس از خرید شناسه و رمز اینترنتی ثبت نام با مراجعه به سامانه انتخاب رشته اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org و با ورود اطلاعات شناسه ثبت نام ، رمز ثبت نام و شناسه انتخاب رشته به سامانه انتخاب رشته وارد شوند.در صفحه دوم سامانه اطلاعات اولیه داوطلب شامل مشخصات فردی و کد و عنوان رشته امتحانی وی نمایش داده می شود.داوطلبان می توانند متناسب با کد رشته امتحانی خود حداکثر تا 40 کد رشته/محل را از میان رشته/محل های جدول شماره «1» مندرج در دفترچه راهنما انتخاب کنند.آن دسته از اعضای هیأت عملی «مربی» تمام وقت که مطابق بند «ه» این دفترچه حائز شرایط استفاده از این سهمیه هستند لازم است علاقمندی خود را در بند مربوطه در فرم انتخاب رشته/محل اینترنتی اعلام کنند. عدم انتخاب این گزینه توسط افراد حائز شرایط و در موعد مقرر به منزله انصراف از استفاده این سهمیه بوده و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.ممنوعیت های انتخاب رشته و جابجایی هامطابق بخشنامه شماره 34467 در تاریخ 5 بهمن 93 به استناد مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه کارکنان و اعضای هیأت علمی محل های دانشگاه آزاد اسلامی مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنوان محل تحصیل انتخاب کنند.بر اساس این مصوبه به جز داوطلبان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور که مطابق بخشنامه شماره 70/67727 تاریخ 8 آذر 94 کلیه کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی که در واحد محل اشتغال در دوره دکتری تخصصی پژوهش محور پذیرفته می شوند ، مجاز به ادامه تحصیل در واحد خود هستند.شهریه پذیرفته شدگان واحدها ، پردیس ها و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصوب سالانه این محل های دانشگاهی تعیین می شود و تا دو برابر شهریه واحدهای داخلی است.با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسلامی جاب جایی ، انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود. هرگونه جابجایی ، انتقال و میهمانی از واحدها ، پردیس ها و مراکز بین المللی و برون مرزی به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع است.دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت نام و اخذ واحد (اعم از دانشجویان با آزمون و یا بدون آزمون) به هر دلیلی تقاضای انصراف از تحصیل داشته باشند طبق ضوابط و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف می شوند. دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بابت هزینه انصراف از تحصیل باید معادل یک و نیم برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی طبق تعرفه روز پرداخت کنند.دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون در همان واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینه انصراف معاف هستند.با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسلامی جابجایی ، انتقال و میهمانی دانشجویانی که به صورت بدون آزمون و یا پژوهش محور در دانشگاه پذیرفته شده باشند ، مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویی ممنوع است .