محمد فرهادی ظهر شنبه در آئین افتتاح پروژه های دانشگاه سمنان همزمان با پنجمین روز از هفته دولت ، از حمایت وزارت علوم نسبت به پروژه های دانش بنیان خبر داد و ابراز داشت: اگر امروز بتوانیم فعالیت دانشجویان در شرکت های دانش بنیان سطح استان ها را افزایش دهیم قطعا می توانیم از ایده های فناورانه و خلاقانه قشر جوان بهره ببریم و ما معتقدیم که در این صورت قطعا شاهد شتاب علمی کشور خواهیم بود.وی افزود: وزارت علوم در برهه کنونی برنامه های متعددی برای فعال سازی و گسترش شرکت های دانش بنیان دارد که برای این منظور کمترین کار ، واگذاری یک مکان مناسب برای انجام تحقیقات در پارک های علم و فناوری است که امروز در استان سمنان نیز بالغ بر 60 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناروی مستقر هستند.وزیر علوم با بیان اینکه پارک های علم و فناوری فرصت های ویژه ای برای سرمایه گذاری بر روی شرکت های دانش بنیان را فراهم می کنند ، گفت: شرکت های دانش بنیان در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی پیشگام هستند.فرهادی با بیان اینکه امروز باید بیش از هر زمان دیگری روی کیفی سازی تولیدات داخلی کار شود و شرکت های دانش بنیان می توانند در این بخش اثرگذار باشند ، ابراز داشت: کیفی سازی تحقیقات می تواند به پیشرفت علمی و فناوری کمک شایانی کند.وی افزود: توجه به کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی را از اولویت های وزارت علوم است.عضو کابینه یازدهم همچنین خطاب به اساتید و دانشجویان ، گفت: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری توجه ویژه ای به دوره های تحصیلات تکمیلی داشته و باید تحقیقات در این بخش کاربردی و نظام مند باشد.فرهادی همچنین درباره رویکردهای دانش بنیان دولت یازدهم گفت: دولت تلاش داشته تا زمینه ورود سرمایه گذاران را به بخش های مختلف فراهم آورد و در زمان حاضر نیز شاهد سرمایه گذاری های خوبی در کشورمان هستیم.وی با بیان اینکه نیروی انسانی خلاق امروز می تواند کشور را از مشکلات مختلف حوزه های علمی و اقتصادی دور سازد ، ابراز داشت: مجموعه وزارت علوم به این مقوله عنایت ویژه ای دارد.وی ادامه داد: یروی انسانی مولد و کارآمد در همه جوامع از مهم ترین پشتوانه های دولت ها به حساب می آیند و فعالیت های اقتصادی کشور در شرایط کنونی باید با بها دادن به نیروی انسانی متخصص و دارای ایده و خلاقیت پیش رود.عضو کابینه یازدهم درباره شرایط ایران پس از برجام ، توضیح داد: امروز در دوران پسابرجام ، رویکرد مناسبی در به کارگیری سرمایه های بخش خصوصی در کشور ایجاد شده است.