ابراهیم صالحی عمران بعدازظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه 178 دانشکده و آموزشکده زیر نظر دانشگاه فنی و حرفه ای کشور فعالیت دارد ، اظهار داشت: جمعیت دانشجویان این دانشگاه در حدود 170 هزار نفر بوده ویک هزار و 300 کارگاه و آزمایشگاه در دانشکده های خود جای داده است که در 120 شهر کشور دانشجویان مشغول به تحصیل هستند.تربیت تکنسین را مهمترین هدف این دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حدود 100 رشته در مقطع کاردانی و 60 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوستهو 7 رشته کارشناسی پیوسته در این دانشگاه وجود دارد.صالحی عمران با بیان اینکه 70 درصد دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای پسر و مابقی دختر هستند ، خاطرنشان کرد: 56 آموزشکده به دختران اختصاص دارد و دانشجویان نیز عمدتا از طریق کاردانی پیوسته پذیرش می شوند.وی از اضافه شدن 328 رشته کارشناسی ناپیوسته در مهرماه سال جاری به دانشگاه فنی و حرفه ای کشور خبر داد و گفت: یکی از برنامه های ما تکمیل ، تجهیز و بهسازی کارگاه ها و آزمایشگاه های موجود بوده که 55 میلیارد تومان بدین منظور ویژه این یک هزار و 300 کارگاه و آزمایشگاه درنظر گرفته شده است چرا که عمده دروس دانشجویان به صورت عملی بوده و این فضاها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.توانمندسازی اساتید و جذب نیروهای توانمند در دانشگاه فنی و حرفه ایرئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ضمن اشاره به مزیت های دانشگاه فنی و حرفه ای نسبت به دانشگاه های نظری تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه های درنظرگرفته شده توانمندسازی اساتید و جذب نیروهای توانمند در دانشگاه فنی و حرفه ای است و بر همین اساس از افرادی که داری حرفه و یا کارآفرین بوده اند برای تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای به صورت حق التدریس استقبال می کنیم.صالحی عمران از ساماندهی اساتید حق التدریس خبر داد و گفت: تا سال جاری 150 عضو هیئت علمی جذب دانشگاه فنی و حرفه ای کشور می شوند تا در راستای تقویت هر چه بیشتر این دانشگاه گام برداریم.وی از برنامه ریزی برای ایجاد 30 کارگاه مهارت افزایی در کنار خوابگاه های دانشجویان تا پایان سال جاری در سراسر کشور خبر داد و افزود: تاکنون 11 کارگاه در سراسر کشور در کنار خوابگاه های دانشجویان تشکیل شده است و این کارگاه ها در افزایش مهارت های دانشجویان نقش بسزایی دارد.رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ضمن اشاره به ساماندهی اساتید حق التدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: حدود هزار استاد حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای برای استخدام رسمی ثبت نام کرده که به حدود 600 مورد آن رسیدگی و مابقی آنها در حال رسیدگی است و تا پایان سال تعیین تکلیف می شوند.صالحی عمران ضمن اشاره به تاسیس مراکز دانش بنیان توسط دانشگاه فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا برای ارتقاء اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای معیارهایی چون اشتغال زایی ، کارآفرینی و غیره را مدنظر قرار بدهیم.