دکتر " حسین توکلی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 برای 134 رشته امتحانی پذیرش دانشجو صورت می گیرد که 129 رشته به طور متمرکز توسط سازمان سنجش و 5 کد رشته دیگر نیز با هماهنگی سازمان توسط ارگان های ذیربط انجام می شود.وی ادامه داد: با توجه به تقاضا نامه های تکمیل شده در 129 کد رشته امتحانی ، 458 هزار و 801 داوطلب متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون شدند که از این تعداد 236هزار و 773 نفر زن و 249 هزار و 28 نفر مرد هستند.معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: همچنین از تعداد کل ثبت نام کنندگان در آزمون ، 45 هزار و 536 نفر علاوه بر انتخاب رشته امتحانی اول ، متقاضی شرکت در رشته دوم نیز می باشند که از این تعداد 17 هزار و 613 نفر زن و 27 هزار و 923 نفر مرد هستند.وی اظهار داشت: نظر به اینکه آزمون هر کد رشته امتحانی به صورت مستقل برگزار می شود ، هر داوطلب برای شرکت در آزمون باید کارت آزمون مربوط را داشته باشد و با توجه به آمار داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو رشته هستند ، سازمان سنجش 531 هزار و 337 کارت را برای 254 هزار و 386 داوطلب زن و 276 هزار و 951 داوطلب مرد صادر کرده است.توکلی یادآور شد: اولین مرحله دوازدهمین المپیاد علمی - دانشجویی نیز در 16 کد رشته امتحانی همزمان با آزمون کارشناسی ارشد برگزار می شود.وی در خصوص زمان توزیع کارت های ورود به جلسه گفت: بر اساس برنامه زمانی کارت های ورود به جلسه و برگه راهنمای شرکت در آزمون داوطلبان در صبح و بعد از ظهر 7 و 8 اسفند ماه در 38 شهرستان توزیع می شود. اطلاعیه سازمان سنجش نیز درباره تاریخ و محل توزیع کارت ، تاریخ و محل برگزاری آزمون دوشنبه 30 بهمن ماه و مجددا در 7 اسفند ماه منتشر می شود.معاون سازمان سنجش اضافه کرد: هر داوطلب با مطالعه اطلاعیه مذکور با مراجعه به جدول شماره 3 این نشریه اطلاعیه بر اساس شهرستان محل اقامت خود که در تقاضا نامه ثبت نام درج کرده اند ، محل توزیع کارت خود را شناسایی کنند.وی در تشریح زمان دقیق مراجعه داوطلبان برای اخذ کارت ورود به جلسه گفت: کلیه داوطلبان 37 شهرستان به جر تهران که متولد 1356 و قبل از آن می باشند ، از ساعت 8 تا 12 دوشنبه 7 اسفند ، کلیه متولدین 1357 ، 58 ، 59 و 60 از ساعت 14 تا 19 دوشنبه 7 اسفند ماه و کلیه دوطلبان متولد سال های 1361 و 62 در ساعت 8 تا 12 سه شنبه 8 اسفند و همچنین داوطلبان متولد سال 1363 و بعد از آن از ساعت 14 تا 19 سه شنبه 8 اسفند اقدام به اخذ کارت ورود به جلسه خود کنند.توکلی با اشاره به داوطلبانی که محل آزمون آنها تهران است افزود: کلیه داوطلبینی که حوزه توزیع کارت آن ها بر اساس جدول شماره 3 شهر تهران است ، باید بر اساس سال تولد و شماره شناسنامه با توجه به جدول شماره 6 مندرج برای کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.آزمون کارشناسی ارشد سال جاری در روزهای 9 الی 12 اسفند برگزار می شود.