منصور غلامی در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرد ، گفت: به داوطلبان آزمون ورودی دانشگاه ها توصیه می کنم مراقب باشید عده ای با طرح موضوع تعویق زمان کنکور ، شما را خام و سرگرم نکنند تا در روند برنامه مطالعه شما سستی و خلل وارد شود.وی افزود: این کار آنها حتماً به ضرر شما و به نفع رقیب های شما است.وزیر علوم اظهار داشت: از زمان وقوع سیل تا کنکور سراسری بیش از دو ماه فاصله وجود دارد. در حالی که آزمون کارشناسی ارشد در ابتدای اردیبهشت ماه بود. پس قابل مقایسه نیستند.غلامی تاکید کرد: بررسی های ما نشان می دهد برخی افراد که این موضوع را مطرح می کنند اصلاً داوطلب کنکور نیستند.وی اظهار داشت: البته در حال پیگیری هستیم تا مشخص شود هویت اصلی آنها چیست و به چه دلیل و منظوری دارند موجب نگرانی داوطلبان می شوند.وزیر علوم گفت: مسئله از سوی دستگاه های مسئول در حال پیگیری است.