آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی در روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 اردیبهشت ماه برگزار شده است.تعداد 878 هزار و 388 داوطلب در آزمون ثبت نام کرده اند که از این میان ، تعداد 430 هزار و 66 نفر زن و 448 هزار و 322 نفر مرد هستند.از تعداد 878 هزار و 388 داوطلب ، تعداد 71 هزار و 774 داوطلب علاوه بر انتخاب کدرشته امتحانی اول ، علاقمندی خود را نیز به کد رشته امتحانی دوم اعلام کرده اند. در مجموع برای داوطلبان ثبت نام کننده و علاقمندان به کدرشته امتحانی دوم 950 هزار و 162 کارت صادر شده است.از تعداد 950 هزار و 162 کارت صادره ، تعداد 462 هزار و 565 کارت برای داوطلبان زن و 487 هزار و 597 کارت برای داوطلبان مرد صادر می شود.آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 در 68 شهرستان و 185 حوزه امتحانی برای 6 گروه آموزشی برگزار می شود.آزمون داوطلبان 11 کدرشته برای تعداد 362 هزار و 835 داوطلب که 179 هزار و 768 نفر زن و 183 هزار و 67 نفر مرد هستند ، در صبح پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 96 برگزار شد.در بعد از ظهر پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 96 نیز آزمون 63 کدرشته امتحانی (کدرشته های امتحانی شناور) برای 137 هزار و 409 داوطلب که از این تعداد 63 هزار و 866 نفر زن و 73 هزار و 543 نفر مرد هستند ، برگزار شد.آزمون صبح جمعه 8 اردیبهشت برای 329 هزار و 554 داوطلب در 22 کدرشته برگزار شد که از این تعداد 142 هزار و 949 نفر زن و 186 هزار و 605 داوطلب مرد هستند.در آزمون صبح جمعه مجموعه موسیقی (1360) منحصرا در شهر تهران برگزار شده است.آزمون بعدازظهر جمعه 8 اردیبهشت نیز برای 120 هزار و 364 داوطلب که 75 هزار و 982 داوطلب آن زن و 44 هزار و 382 نفر آن مرد هستند در 36 کدرشته برگزار شد.سئوالات کدرشته های متعدد تا پایان روز شنبه 9 اردیبهشت و کلید آزمون نیز روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه منتشر می شود.کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون هر یک از کدرشته های امتحانی ، به نحو مقتضی و در نیمه دوم خرداد ماه سال 1396 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار داده خواهد شد.