داوطلبان به دو صورت می توانند از امروز یکشنبه 6 شهریور ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و یا دفاتر پستی و خرید دفترچه و کارت اعتباری در یکی از دوره های کاردانی ترمی پیوسته یا ناپیوسته علمی کاربردی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.ثبت نام دوره های کاردانی ترمی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی در 272 رشته ، 3 هزار و 416 کد رشته محل ، 727 مرکز آموزشی و در 31 استان کشور با ظرفیت پذیرش 135 هزار نفر انجام می شود. آزمون دوره کاردانی ترمی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی روز جمعه 8 مهرماه توسط سازمان سنجش بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.به گزارش مهر ، امسال برای نخستین بار پذیرش دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته با هم انجام می شود و پذیرش در دوره کاردانی ترمی پیوسته هم برای نخستین بار و در سال جاری در دانشگاه علمی کاربردی صورت می گیرد.