دکتر ابراهیم خدایی امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برگزاری اولین دوره آزمون آیلتس توسط سازمان سنجش و نحوه ثبت نام آن افزود: ثبت نام این آزمون از فردا آغاز و اولین دوره آن 31 فروردین ماه سال آینده برگزار می شود.وی با بیان اینکه ثبت نام این آزمون به صورت اینترنتی صورت می گیرد ، گفت: اولین گام برای ثبت نام ایجاد یک کاربری شخصی و اخذ username و پسورد از سازمان سنجش توسط داوطلب است. پس از ورود اطلاعات به سیستم ، کاربری ایجاد می شود و سازمان سنجش به تعداد ظرفیت هایی که اطلاعات آنها به سیستم وارد شده است ، رسید بانکی صادر می کند.معاون فنی سازمان سنجش اضافه کرد: پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ 220 هزار تومان از طریق سیستم شتاب انجام می شود و در صورت تغییر زمان شرکت در آزمون ، باطل کردن ثبت نام و انصراف از امتحان هزینه ثبت نام به داوطلب بازگشت داده نمی شود.وی افزود: همچنین متقاضیان برای شرکت در آزمون باید با مراجعه به بانک ، سیستم اینترنتی را فعال کنند تا ثبت نام انجام شود.