ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره راه اندازی رشته های مورد نیاز استان های مختلف گفت: مجوز شورای برنامه ریزی درسی برای برقراری رشته های مورد نیاز هر استان ، از وزارت علوم اخذ شده که بر اساس آن استان ها می توانند با توجه به نیازهای بازار کار و نیازهای مهارتی خود در کنار صنعت ، خدمات و کشاورزی ، واحدهای درسی خود را ارائه دهد.وی با اشاره به رابطه تنگاتنگ دانشگاه فنی و حرفه ای با اشتغال و تولید افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای یک دانشگاه تقاضا محور و کار آفرین بوده و آموزش های مهارتی یکی از آموزش هایی است که با صنعت ، کشاورزی ، خدمات و اشتغال و تولید رابطه تنگاتنگ دارد.رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشورخاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشگاه فنی و حرفه ای تنها دانشگاه کشور است که مجوز توسعه رشته و فضای آموزشی را دارد.صالحی عمران با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه فنی و حرفه ای با بازار کار گفت: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای به طور مستقیم وارد بازار کار شده به طوری که در برخی رشته ها صد در صد و در برخی دیگر بالای 60 درصد از فارغ التحصیلان به طور مستقیم جذب بازار کار می شوند.وی ادامه داد: در حال حاضر 173 دانشکده و آموزشکده در سراسر کشور زیر نظر دانشگاه فنی و حرفه ای وجود داد که بیش از 200 هزار دانشجو در 150 رشته تحصیلی در آن ها فعالیت دارند.وی از وجود96 رشته در مقطع کاردانی در کشور خبر داد و افزود: بیش از 70 درصد مواد درسی دانشگاه عملی و تنها 30 درصد آنها نظری است.