داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 1385 مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند در صورت تمایل تا 15 شهریور ماه نسبت به ثبت نام اینترنتی و یا ثبت نام پستی در رشته های جدید اقدام کنند.ظرفیت های جدید پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال 1385 در ویژه نامه اعلام اسامی آزمون مذکور در روز چهارشنبه 8 شهریور نشریه پیک سنجش منتشر شده است.