دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی - دانشجویی کشور از روز چهارشنبه اول دی ماه 95 منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده در روز شنبه 11 دی ماه 95 به پایان رسید.وی افزود: بر اساس ضوابط تعداد 759 هزار و 695 داوطلب در مهلت مقرر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند. همچنین 118 هزار 693 داوطلب متقاضی که موفق به ثبت نام نشده بودند نیز در روزهای اول تا سوم اسفندماه 95 در این آزمون ثبت نام کردند. در نهایت تعداد 878 هزار و 388 نفر در این آزمون ثبت نام کردند.افزایش 13.35 درصدی آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشدتوکلی یادآور شد: آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 نسبت به آمار داوطلبان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 تعداد 117 هزار و 272 نفر و یا به عبارت دیگر 13.35 درصد بیشتر بوده است. آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 تعداد 761 هزار و 116 نفر بوده است.وی گفت: از تعداد 878 هزار و 388 داوطلب ثبت نام کننده تعداد 430 هزار و 66 نفر زن و 448 هزار و 322 نفر مرد هستند. به عبارت دیگر 48.96 درصد ثبت نام کنندگان زن و 51.04 درصد آنان مرد هستند.پیشتازی داوطلبان گروه علوم انسانی در کنکور ارشدمشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: همچنین از تعداد 878 هزار و 388 داوطلب ثبت نام کننده تعداد 533 هزار و 551 داوطلب در گروه علوم انسانی ، تعداد 200 هزار و 194 داوطلب در گروه فنی مهندسی ، تعداد 45 هزار و 228 داوطلب در گروه علوم پایه ، تعداد 27 هزر و 915 داوطلب در گروه کشاورزی و منابع طبیعی ، تعداد 69 هزار و 343 داوطلب در گروه هنر و تعداد 2 هزار و 157 داوطلب در گروه دامپزشکی ثبت نام کرده اند.وی افزود: از تعداد 878 هزار و 388 داوطلب ثبت نام کننده تعداد 71 هزار و 774 داوطلب علاوه بر انتخاب کد رشته امتحانی اول ، علاقمندی خود را نسبت به انتخاب کد رشته امتحانی دوم نیز اعلام کرده اند.صدور بیش از 950 هزار کارت آزمون کارشناسی ارشدتوکلی اظهار داشت: با توجه به اینکه آزمون هر یک از کدرشته های امتحانی به طور جداگانه برگزار می شود و هر داوطلب برای شرکت در هر یک از کدرشته های امتحانی باید پرینت کارت شرکت در آزمون کدرشته امتحانی مربوط را داشته باشد ، با توجه به آمار علاقمندان به کدرشته امتحانی دوم (71 هزار و 774 داوطلب) و آمار ثبت نام کنندگان (878 هزار و 388 داوطلب) برای برگزاری آزمون تعداد 950 هزار و 162 کارت ورود به جلسه آزمون صادر و آزمون برای این تعداد برگزار می شود.وی گفت: از تعداد 950 هزار و 162 کارت صادره تعداد 462 هزار و 565 کارت برای داوطلبان زن و تعداد 487 هزار و 597 کارت برای داوطلبان مرد صادر می شود.آغاز توزیع کارت آزمون از دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 96مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: کارت شرکت در آزمون تمام داوطلبان ثبت نام کننده در روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 96 بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و داوطلبان لازم است از روز دوشنبه 4 اردیبهشت تا روز چهارشنبه 6 اردیبهشت 96 با مراجعه به سایت سازمان سنجش پرینت کارت آزمون خود را دریافت کنند.وی تاکید کرد: داوطلبانی که در 2 کدرشته امتحانی به شرح مندرج در دفترچه راهنما ثبت نام کرده اند 2 کارت ورود به جلسه آزمون صادر می شود.توکلی اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانی آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی - دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 اردیبهشت ماه سال 96 در 68 شهرستان و 185 حوزه امتحانی برای داوطلبان 6 گروه آموزشی برگزار خواهد شد.وی افزود: از 132 کدرشته امتحانی آزمون داوطلبان 4 کدرشته امتحانی شامل کد 1287 (مهندسی طراحی محیط زیست) کد 1356 (نمایش عروسکی) کد 1360 (مجموعه موسیقی) و کد 1129 (زبان و ادبیات اردو) منحصرا در شهرستان تهران برگزار می شود و آزمون 128 کدرشته امتحانی دیگر از 132 کدرشته امتحانی علاوه بر تهران در 67 شهرستان دیگر برگزار می شود.انتشار کارنامه کنکور ارشد در دهه دوم خردادماه 96مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: پس از برگزاری آزمون نتیجه اولیه آن به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمامی داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دهه دوم خردادماه 96 از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.