بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، متقاضیان رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران و سنندج ، رشته های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قران کریم در دانشکده های علوم قرآنی کشور (وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه ) و دانشگاه صنعتی مالک اشترلازم است شماره مورد و یا موارد را از گروه آزمایشی مربوط استخراج و در سایت سازمان درج کنند در صورتی که متقاضیان هریک ازرشته های فوق الذکر در ردیف معرفی شدگان چندبرابرظرفیت قرار گیرند ، به هنگام انتخاب رشته لازم است کدرشته یا کدرشته های مربوط را از اولویت اول انتخابی تا حداکثر اولویت سی ام در هر اولویتی که علاقه مند باشند انتخاب کنند و داوطلبانی که حداکثر دو کد رشته (دو مورد) از کد رشته های مربوط به گروه آزمایشی خود را انتخاب کرده اند ، مجاز هستند علاوه بر دو مورد انتخابی ، شماره موارد مربوط به رشته های دانشگاه های فوق را نیز به عنوان مورد سوم انتخاب کنند.آن دسته از داوطلبانی که علاقه مندی خود را به هر یک از رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه امام حسین (ع) و یا دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در بند 44 تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری اعلام کرده اند ، لازم است در زمان انتخاب رشته ، کدرشته های تحصیلی موسسات ذیربط را به ترتیب متقاضیان دانشگاه امام حسین (ع) تا اولویت نهم و قبل از دهم انتخاب و متقاضیان دانشکده علوم قضایی دادگستری کدرشته های تحصیلی آنان را تا اولویت سی ام انتخاب کنند.سازمان سنجش آموزش کشور علاوه بر این ، جزئیات شرکت در رشته های دارای شرایط خاص کنکور 89 را در سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر کرده است.داوطلبان باید پس از ورود به قسمت انتخاب مورد رشته های شرایط خاص آزمون سراسری سال 1389 در سایت سازمان سنجش با استفاده از اطلاعات کارت اعتباری یا کد رهگیری و اطلاعات شناسنامه و یا شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه تا 15 تیرماه فرصت دارند نسبت به اعلام علاقمندی و انتخاب مورد و یا موارد رشته های دارای شرایط خاص به صورت اینترنتی اقدام کنند.