براساس اعلام سازمان سنجش ،آزمون سراسری سال 1382 برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با تعداد 507518 داوطلب شامل 333374 نفر زن و 174144 نفر مرد در 353 شهرستان مختلف کشور بعد از ظهر امروز به صورت همزمان در حوزه های امتحانی دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش برگزار شد.برپایه این گزارش ، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی فردا صبح با 438575 نفر داوطلب و آزمون گروه آزمایشی هنر فردا بعد از ظهر با 159154 نفر شرکت کننده در 353 شهرستان کشور برگزار می شود.