سازمان سنجش آموزش کشور فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آن دسته از کد رشته های امتحانی دارای کد رشته محل های بورسیه ، دارای شرایط خاص و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجوی مجازی و یا دوره های بین الملل را اعلام کرد.بر اساس اعلام سازمان سنجش این فهرست به همراه برنامه زمانی انجام مصاحبه و مراحل گزینش تاریخ آزمون مرحله دوم کد رشته های 1218 ، 1351 ، 1352 ، 1357 ، 1358 و 1360 آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1388 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.اطلاعات کامل در این خصوص در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.