به نقل از دانشگاه آزاد ، پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش ، ثبت نام تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته که از 30 آبان آغاز شده بود ، تا روز دوشنبه 30 دی ماه ادامه دارد.متقاضیان پذیرش در این مقطع می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به آدرس http://azmoon.net نسبت به دریافت دفترچه حاوی رشته/ محل ها اقدام و مطابق تقویم زمانی اعلام شده جهت تکمیل فرآیند ثبت نام ، به واحدهای دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه کنند.متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته بـا دارا بـودن مـدرک کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشـگاه جـامع علمـی کاربردی می توانند در دوره کارشناسـی ناپیوسـته ثبت نام کنند.