دکتر رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر گفت: ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از 10 اسفند آغاز و تا 15 اسفندماه ادامه دارد.وی افزود: آزمون دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیمه اول اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود.معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی درباره ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره ها اظهار داشت: 45 هزار نفر در دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش می شوند.دکتر برزویی گفت: تمام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مهارتی است و دوره های عمومی حذف شده اند.معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: برای هر شغل یک دوره تعریف شده است و 60 درصد ظرفیت این دوره ها نیز به گروه صنعت اختصاص یافته است.